Fänrik Ståls sägner i skuggspel - Omarb. för skuggspelsteater av Emil Fredrik Nervander. Figurerna tecknade av Evelina Särkelä.

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1882 Finland, Helsingfors