Färdvägar på Dal

Författare
Bengt Jägergren
(Bengt Jägergren teckningar: Bengt Jägergren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tre böcker, Dalslands turistråd, Åmålstr. 1996 Sverige, Göteborg, Åmål, Åmål 76 sidor. ill., kartor 20 cm