Färgantologi Bok 4, Att välja färg : kunskapsöversikt för praktiker inom färgsättning och design

Författare
(Berit Bergström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst, Berling 1996 Sverige, Stockholm, Solna, Arlöv 53 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. (vissa i färg) 30 cm