Fågelstudier 2004 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde

Författare
Kjell Sjöberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet 2014 Sverige, Umeå 79 sidor.