Fågelstudier 2006 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde

Författare
Kjell Sjöberg
(Kjell Sjöberg & Adriaan de Jong)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet 2014 Sverige, Umeå 67 sidor.