Fågelstudier - sex tavlor i fotogravyr

Författare
Bengt Berg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1919. Sverige, Stockholm