Fåglar i Norden - över 200 arter presenteras med beskrivningar, kuriosa, utbredningskartor och vackra färgbilder

Fåglar i Norden porträtterar 205 arter eller drygt två tredjedelar av de fågelarter som förekommer i Norden, inklusive Färöarna och Island. Boken blandar kuriosa och fakta på ett synnerligen intresseväxlande sätt. De omfattande texterna berättar bland annat om hur fåglarna påverkade våra förfäders vardag, vilket ofta speglas i de många dialektala namn som förärats våra bevingade vänner, och om den roll de spelat i folktron under århundraden. Faktainnehållet omfattar allt från kännetecken och läten till häckning och flyttning. Utbredningskartorna kompletteras av utförliga texter om häckningsområden och vinterkvarter, medan bildtexterna sammanfattar artbeskrivningarna. En unik sammanställning presenterar också det beräknade aktuella antalet häckande par av respektive art i samtliga nordiska länder. Carl-Fredrik Lundevall, Sveriges kanske "meste fågelboksförfattare", delar i sina texter med sig av den kunskap han tillägnat sig under mer än 60 år i fågelmarkerna. Det engagemang som framgår av texterna visar att fåglarna är hans stora livsintresse. MatsÅke Bergström är en mästerlig naturkonstnär med fåglarna och deras värld som sina käraste motiv. Med sina över 220 teckningar i färg och svartvitt förmedlar han med stark känsla sina egna upplevelser från möten med fåglar under många års dagliga strövtåg i skog och mark. ca 200 akvareller i färg.

Författare
Matsåke Bergström
(MatsÅke Bergström, Carl-Fredrik Lundevall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ica 1996 Sverige, Västerås, Italien 268 sidor. ill. (vissa i färg), kartor 28 cm