Fåglar vid Femstenaberg och Vetteberget - inventering inför planerad vindpark

Författare
Linda Andersson
(Linda Andersson, Magnus Gelang och Lars Gerre)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rio kulturkooperativ cop. 2011 Sverige, Fjällbacka 32 sidor. : ill.