Fåglar vid sjön Solgen. Del I: Häckande sjöfågel i Solgen 2005 (examensarbete av Malin Gustavsson) Del II: Hackspettsfaunan vid Solgen

Författare
Henrick Blank
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2006 Sverige 48