Fångarnas vän - en berättelse om Matilda Wredes liv och verk

Författare
Sam Gullberg
(Frank Th. Essell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Stockholm 76 sidor.
Harrier 1943 Sverige, Stockholm 76 sidor.