Fånge i Tibet

Originaltitel
Desperate defiance
Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Egmont 2018 Danmark 214 sidor 22 cm 978-87-26-04303-7
Wennerberg 1980 Sverige, Malmö 198 sidor. 18 cm 91-35-01855-0
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65728-7