Får man vara lite tilltalande i det här samhället

Marianne Höök var en av den svenska journalistikens stora namn under nittonhundratalet. Får man vara lite tilltalande i det här samhället? ger en helhetsbild av skribenten Marianne Höök. I sitt förord till antologin beskriver Annette Kullenberg alla de genrer Marianne Höök skrev i: Från de stora utlandsreportagen till de gnistrande aforismerna och de depressiva dagboksbladen. Lyrik, brev och "goda råd" Marianne Höök skrev ständigt. Mycket, kanske det mesta, är okänt.

Författare
Marianne Höök
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlas 2014 Sverige 978-91-7389-875-1
Atlas, Scandbook 2008 Sverige, Stockholm, Falun 854 sidor. 978-91-7389-337-4