Fårbetade ytor i stadsmiljö - en fallstudie av Östergravar baserad på sju kommuners erfarenheter

Författare
Elisabeth Johansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alnarpsbiblioteket, Sveriges lantbruksuniv. 1999 Sverige, Alnarp 26 sidor.