Fændrik Stål - med Albert Edelfelts illustr. paa Dansk ved Valdemar Rørdam

Originaltitel
Fänrik Ståls sägner
Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1927 Danmark, København 287 sidor.
1913 Danmark, København, Kristiania 184 sidor.
1901 Danmark, København 296 sidor.