Fêtes et traditions en Suède

Författare
Ingemar Liman
(Ingemar Liman.)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. suédois Sv. inst., Berling 1983 Sverige, Stockholm, Arlöv 32 sidor. ill. 20 cm