Följ med ut! - barn i naturen

Författare
Jorunn Nyhus Braute
(Jorunn Nyhus Braute och Christofer Bang översättare: Marika Hagelthorn illustrationer: Kirsten Magni Døvre Bang.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetsforl., Wallin & Dalholm 1997 Sverige, Stockholm, Lund 176 sidor. ill. 22 cm