För äktenskapet - i tiden - studiehandledning

Hösten 2007 kom boken För äktenskapet – i tiden som ett inlägg i debatten om könsneutrala äktenskap. Författaren gjorde, förutom en historisk genomgång, även en djupdykning i argumenten för och emot och synade ideologin som lett fram till de värderingsförskjutningar vi ser i dag. Utgivningen av denna studiehandledning syftar till att fler ska få möjligheten att fördjupa sig i frågorna kring äktenskapsdebatten och därmed också kunna delta i det privata och offentliga samtalet med aktuella och hållbara argument.

Ur författarens introduktion:

”Studiecirkeln är upplagd så att deltagarna läser ett par kapitel ur boken, som sedan ligger till grund för samtalet under den efterföljande träffen. Det ska vara högt i tak och alla frågor och åsikter ska få plats. Samtidigt är boken inte neutral, utan utgör ett tydligt ställningstagande för att äktenskapet inte kan vara något annat än en relation (och institution) mellan en kvinna och en man.

Detta kommer förhoppningsvis också märkas i det samtal som förs av er. De frågor ni har kommer förhoppningsvis också få sina svar.”

Studiecirkeln är uppdelad på sju träffar och utgår ifrån bokens åtta perspektiv

Författare
Ola Nilsson
(Ola Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Relevant Media, Hallvigs reklam 2008 Sverige, Uppsala, Morgongåva 30 sidor. 20 cm
Relevant media 2007 Sverige, Uppsala, Danmark 318 sidor. 20 cm