För Kits skull

Originaltitel
The shadow of pines
Författare
Anne Duffield
(Auktoriserad övers.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Malmö