För att vi ska leva

Författare
Hans Lagerberg
(Hans Lagerberg.)
Genre
Romaner, Bok, Arbetarskildringar, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Barrikaden, Revopress 1975 Sverige, Göteborg, Göteborg 202 sidor. 21 cm.