För barn och barnbarn

Författare
Hugo E. G. Hamilton
(Hugo Hamilton.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1967 Sverige, Stockholm, Polen 35 sidor. ill.
Bonnier 1952 Sverige, Stockholm [30] sidor. : ill.
Almqvist & Wiksell 1925 Sverige, Uppsala, Stockholm [27] sidor. ill.