För evighetsvandrare - Tankar och betrakt:r öfver heliga ämnen för hvar dag i året

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. E. Fritzes hofbokh. 1889 Sverige, Stockholm 799 sidor.