För flere kommuner gemensamma fattigvårdsanstalter för drinkare, arbetsmotvilliga och sinnessjuka

Författare
Gustaf Adolf Helsingius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1911 Finland, Vasa