För hemmet - originalberättelser och öfversättningar

Författare
Eva Wigström
(Af Ave)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Möller 1878 Sverige, Christianstad [2], 178 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan