För många härskare

Originaltitel
A plague of masters Svenska
Författare
Poul Anderson
(Poul Anderson övers.: K G Johansson & Gunilla Dahlblom.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Optima, Scandbook 1983 Sverige, Stockholm, Falun 160 sidor. 18 cm