För många om rummet

Författare
Laura Fitinghoff
(Laura Fitinghoff.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Barn & Ungdom, E-böcker, 6-9 år
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Modernista 2022 Sverige 978-91-8063-009-2
Saga Egmont 2019 Danmark 120 sidor 22 cm 978-87-26-19156-1
Sv. andelsförl. 1926 Sverige, Stockholm 134 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-11-82038-4