För ro skull

Författare
Eva Wigström
(Af Ave.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Segerström 1873 Sverige, Helsingborg, Helsingborg 122 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan