För then enfaldige vngdomen, som först gåå til Herrans helige nattward - en kort underwijszning

Författare
Andreas Nicolai Geringius
(Samanfattat aff Andrea N. Geringio.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1681 Sverige, Stockholm A8 B2. 8:o.