För våra sjuka - Betraktelser jämte böner

Författare
Johan Christoffer Bring
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonissanstaltens bokförråd 1926 Sverige, Sthlm 188s
Norman 1912 Sverige, Stockholm 188 sidor.
Normans förlag 1900 Sverige, Stockholm 188 sidor.
Normans förlag 1897 Sverige, Stockholm 160, 24 sidor.
1891 Sverige, Stockholm 72, 88, 24 sidor. 8:o
A. L. Normans F.-exp. 1889-1891 Sverige, Stockholm 2 vol. (64, 24; 88 sidor.)