Förändra, förbättra, förnya? - retuschering av medeltida kalkmåleri

Författare
Kajsa Rudling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 2010 Sverige, Göteborg 52 sidor. : ill.