Förändrade förutsättningar - utgångspunkter för strukturförändringar i 1989 års armébeslut

Författare
Folke Rehnström
(Folke Rehnström, Karlis Neretnieks, Gunnar Magnusson)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centralförb. Folk och försvar 1987 Sverige, Stockholm 39 sidor. 22 cm