Föralfabetiska skrivtecken i Kiviksgraven - inget annat folkslag än fenicierna har kunnat åstadkomma dessa ristningar

Författare
Bob Lind
(Bob G Lind.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlbergs förlag 2023 Sverige, Malmö 49 sidor illustrationer 978-91-519-2474-8