Förankrade sponter

Författare
Per Olof Sahlström
(Per Olof Sahlström, Håkan Stille.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., Spångberg 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 128 sidor. diagr., ill., tab. 25 cm