Förbindningsteknik - faktabok

Författare
Stig Erlandsson
(Stig Erlandsson, Göran Wahlberg)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Solna 92 sidor. : ill. (vissa i färg), diagr., tab. 30 cm 91-21-12436-1
LiberLäromedel 1991 Sverige, Stockholm 72 sidor. : ill. 91-21-58684-5, 91-40-20852-4
LiberLäromedel 1986 Sverige, Stockholm 92 sidor. : ill. (vissa i färg), diagr., tab. 30 cm 91-40-20852-4
LiberLäromedel 1986 Sverige, Stockholm 72 sidor. : ill. 91-40-20853-2, 91-40-20852-4