Förbjuden kust

Författare
Martin Nylund
(Martin Nylund ill. av Gunnar Widholm)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1940 Sverige, Stockholm 112 sidor. : ill.