Före, under och efter 1914 - världskriget : orsaker och ansvar

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svanbäck 1915 Sverige, Stockholm 377 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan