Föregångare till nuvarande S:t Johannes kyrka, tidigare planer på två kyrkobyggnader, som ej kom till utförande

Författare
Nils O. Rehn
(Nils O. Rehn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nils O. Rehn 2016? Sverige, Sverige 15 sidor, 1 onumrerad sida illustrationer 21 cm