Föreläsningar öfver archiatern von Linnés Materia medica

Författare
Johan Haartman
(Hållne af med. prof. assess. och Wasa riddaren Joh. J. Haartman.)
Genre
Handskrifter
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finland 54 sidor 19,5 x 24 cm