Föreläsningar i fortifikation. För kadetterne vid kongl. krigs-akademien

Författare
Carl Fredrik Akrell
(Af Carl Akrell ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1811 Sverige, Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1811 [2], xviii, [2], 143, 100, 77 sidor.; IX pl. 8:o