Föreningen emellan Sverige och Norge från historisk och statsrättslig synpunkt betraktad

Författare
Herman Ludvig Rydin
(Af Herman Ludvig Rydin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edquist & Berglund 1863 Sverige, Uppsala 368, 148 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan