Företagets brev till utlandet

Författare
(Red.: Ingemar Bengtson ill.: Dan Jonsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Poststyr. 1980 Sverige, Stockholm 183 sidor. : ill.
Poststyr., Postverkets tr. 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 199 sidor. ill. 21 cm