Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 2, Reformering av beskattningen av öppna, kommandit- och partrederibolag samt sammanslutningar, dödsbon och konkursbon

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1968 Finland, Helsingfors 35 sidor.