Fordran och förmånsrätt

Författare
Henrik Hessler
(Henrik Hessler. Företagsinteckning / av Anders Agell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige, Stockholm 49 sidor.
Juridiska föreningens förlagsverksamhet 1969 Sverige, Stockholm 67 sidor.
1968 Sverige, Sthlm 67 sidor.
Juridiska föreningens förlagsverksmhet 1968 Sverige, Stockholm 67 sidor.
Juridiska föreningens förl. 1966 Sverige, Stockholm 65 sidor.