Företagsledares syn på "den svenska modellen" - produktivitet, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse

Författare
Lennart Sjöberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige, Stockholm 52 sidor.