Företagsledning i strategiskt vakuum - om aktörer och förändringsprocesser

Författare
Gunnar Åkesson
(Gunnar Åkesson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI, Elanders Gotab 1997 Sverige, Stockholm, Stockholm [16], 371 sidor. 25 cm