Företagsnedläggningar, arbetslöshet och socialpsykologiska stressreaktioner

Författare
Bosse Angelöw
(Bosse Angelöw.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sociologiska institutionen, Univ., AV-centralen 1986 Sverige, Lund, Lund [10], 263 sidor.] tab. 21 cm