Företagsnedläggningar, arbetslöshet och socialpsykologiska stressreaktioner

Författare
Bosse Angelöw
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sociologiska institutionen, Lunds universitet 1986 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Lund