Företrädaransvar - kan det avskaffas? - utredning om konsekvenser och förslag på justeringar av nuvarande regelverk

Författare
Roger Persson Österman
(Roger Persson Österman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Entreprenörskapsforum, Örebro universitet 2017 Sverige, Örebro, Örebro 44 sidor 978-91-89301-92-4