Förhöjd grundbemanning 6 år efter införandet på avdelning 18, barnmedicinska kliniken, Örebro

Författare
Tommy Udd
(Tommy Udd, Monica Åsberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för politik med förvaltning, Högsk. i Örebro 1987 Seychellerna, Örebro 20 sidor.