Förhandling pågår - en studie av internationella skidförbundets (FIS) medialisering

Författare
Marit Stub Nybelius
(Marit Stub Nybelius.)
Genre
Avhandlingar, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget idrottsforum.org, MediaTryck 2020 Sverige, Malmö, Lund 244 sidor illustrationer 978-91-85645-29-9