Förhandling - för furstar, småfisk och deras ombud

Författare
Eric M. Runesson
(Eric M. Runesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juristförl., Gotab 1992 Sverige, Stockholm, Stockholm 192 sidor. diagr. 25 cm